Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben (SKK) är hundägarnas riksorganisation. Det är en av Sveriges största intresseorganisationer, med drygt 300 000 medlemmar. Klubben ämnar att sprida kunskap och utbilda hundägare, och att generellt driva debatt och föra hundens och hundägarnas talan. SKK är en stor organisation med ett stort antal klubbar som verkar inom organisationen – det kan till exempel vara specialklubbar, länsklubbar och rasklubbar. Man för också stambok över alla renrasiga hundar i Sverige, och verkar ständigt för en etisk avel av hälsosamma och funktionella individer. Klubben stamboksför enbart hundar av raser som är godkända av klubben.

En viktig organisation för hundägare

Svenska Kennelklubben verkar för hunden och hundägaren. Många sammankopplar bara organisationen med de prov och tävlingar som anordnas, men klubben gör i själva verket mycket mer än så. De blir representanter och talespersoner för en stor grupp människor, och driver många frågor som är viktiga för både hundar och hundägare. SKK sätter upp regler och riktlinjer för god hundhållning, och ser till att medlemmar och uppfödare följer dessa. De driver också frågor i hundens och hundägarens intresse mot politiker och samhället i stort. Internationellt representerar de Sverige i hundsammanhang, och ser till att vi får inflytande över och hänger med i den internationella utvecklingen av hundsport, tävlingar och regler.

Stort fokus på hälsa och välmående

Inom organisationen finns det ett stort fokus på hundens hälsa och välmående. Man ställer krav på uppfödare, valpköpare och domare för att säkerställa att hunden utvecklas på ett hälsosamt och hållbart vis. Bland annat har man de senaste åren ställt högre krav på domare, som inte får premiera individer på utställning om de har hälsoproblem som påverkar dem negativt. Man har också under många år ställt krav på hälsokontroller av avelsdjur, vilket innebär att man inte får registrera valparna i en kull om inte föräldrarna genomgått de hälsotester som satts upp för rasen. SKK:s arbete är viktigt för utvecklingen av en hälsosam hund, och anses vara ett föredöme bland klubbar i världen.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

spike