Svenska brukshundklubben

Den svenska brukshundsklubben är en ideell medlemsorganisation med ett mycket brett utbud. Här möts aktiva hundägare för att träffa andra hundägare, deltar i kurser och tävlar i olika grenar tillsammans med sin hund. Idag har brukshundsklubben ungefär 60.000 aktiva medlemmar fördelat på 300 lokala klubbar runt om i Sverige. Klubbens vision är att sprida kunskap om hundar och att förbättra deras förutsättningar i samhället. Man verkar för mentalt och fysiskt friska och funktionsdugliga hundar, bland annat genom ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Man ser också gärna att hundens förmågor kommer till nytta i samhället.

Svenska brukshundsklubben utbildar tjänstehundar

Svenska Brukshundklubben är bland annat en frivillig försvarsorganisation, närmare bestämt en av 18 sådana. Dess främsta syfte är att rekrytera och utbilda både lämpliga hundar och lämpliga hundförare åt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Detta sker i uppdrag av Hemvärnet inom Armén, Marinen och Flygvapnet. Om hunden och dess ägare uppfyller de gällande kraven så kan man utbilda sig till patrullhundsförare och agera som frivillig i vårt försvar. En patrullshunds främsta arbetsuppgifter är att varna sin förare för personer i bevakningsområdet med hjälp av sina väl utvecklade lukt- och hörselsinnen. Man kan också utbilda sin hund till assistanshund eller räddningshund av olika slag.

Tävla med din hund

För den som gillar att tävla i olika grenar tillsammans med sin hund är Svenska brukshundsklubben en utmärkt organisation. Här kan man delta i tävlingar som agility, drag, bruksprov, rallylydnad och mycket annat. I just rallylydnad är alla raser välkomna att delta så länge hunden ifråga inte är sjuk eller skadad. Även löptikar är välkomna. I denna gren ska hunden och dess förare ta sig igenom en speciell bana med hjälp av samarbete, kommunikation och glädje – en mycket trevlig gren. Grundlydnad och god kommunikation med sin hund är bra förutsättningar om man funderar på att träna rallylydnad. Många upplever att de får en väldigt fin kontakt med sin hund inför dessa tävlingar.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

spike